محصولات

CAD-Steel تیپ ۳ فــول ورژن بــــا قفـــــــل اعتبـــاری ۳ ساله

CAD-Steel تیپ 3 فول ورژن با قفل اعتباری شارژ سه ساله و یک سال خدمات رایگان به روز رسانی نرم افزاری مناسب برای استفاده عموم، دفاتر مهندسی، مهندسین و دانشجویان جویای کار فعال در رشته عمران. این پکیج از همه امکانات و پشتیبانی های روز نرم افزار استفاده میکند.

2700000 تومان

CAD-Steel تیپ ۳ فول ورژن بــــــا قفـــــــل دایمــــــــــــی

مناسب برای استفاده دفاتر فنی مهندسین مشاور، مهندسین محاسب، ادارات، سازمانها و غیره دارای سیستم Help هوشمند. بدون محدودیت در تعداد نصب روی کامپیوترها. این پکیج از همه امکانات و پشتیبانی های روز نرم افزار استفاده میکند.

5300000 تومان

CAD-Steel تیپ ۳ فــول ورژن بـــا قفـــــــل اعتباری ۶ ماهه

CAD-Steel تیپ 3 فول ورژن با قفل اعتباری شارژ شش ماهه و شش ماه خدمات رایگان به روز رسانی نرم افزاری مناسب برای استفاده عموم، دفاتر مهندسی، مهندسین و دانشجویان جویای کار فعال در رشته عمران. این پکیج از همه امکانات و پشتیبانی های روز نرم افزار استفاده میکند.

275000 تومان